• +372 5 822 896 8
  • Магазины
  • Скидки
  • Брэнды

Условия покупки

OSTUTINGIMUSED

TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS
Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.matkamaailm.ee (edaspidi matkamaailm.ee e-pood) omaniku Darf OÜ(reg.nr. 10762952) vahel matkamaailm.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

 

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad matkamaailm.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 

HIND

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

 

Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

 

matkamaailm.ee e-pood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.matkamaailm.ee

 

SAADAVUS JA  TASUMINE

Ettemaksurve saadetakse, peale tellimuse komplekteerimist, kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga.

 

Tellitud kaubad, mida ei ole võimalik tellimise hetkel tarnida, arvel ei kajastu. Kui tellitud kaubad, mida ei ole võimalik tellimise hetkel tarnida kuid on lattu saabumas, teavitatakse Klienti sellest  elektronpostiga.

 

Maksetähtajaks on sama päev, millal arve vormistati.

Kui raha ei laeku kolme tööpäeva jooksul, siis tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse.

 

matkamaailm.ee e-poe ostukeskonnas kuvatavad kaupade laoseisud võivad muutuda 24-h viivitusega.

KAUBA TARNIMINE

Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:


Kuller. Kättetoimetamine vastavalt  kullerfirma tingimustele. Saajale helistatakse ette ning lepitakse kokku sobiv kättetoimetamise aeg. Hind vastavalt kullerfirma hinnakirjale.


Post24 või Smartpost pakiautomaatide võrgustik üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati 2-3 tööpäeva jooksul. Hind vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale .


Võimalus ise järgi tulla Matkamaailm'a kauplusesse aadressil Jaama 12, Nõmme linnaosa, Tallinn

 

TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA KAUBA TAGASTAMINE

 

Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates matkamaailm.ee e-poele elektronpostiga vastavasisulise avalduse info@matkamaailm.ee


Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates too(de)te Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma matkamaailm.ee e-poele kirjaliku taganemisavalduse. matkamaailm.ee e-pood soovitab Kliendile märkida avalduses ka taganemise põhjus.
Kauba tagastamisel on Klient kohustatud tagastatava kauba  toimetama matkamaailm.ee e-poele isiklikult või Eesti Post postiteenuse kaudu 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate matkamaailm.ee e-poele jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient.


Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli matkamaailm.ee e-poele tagastatud.


Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel peab olema tootel säilinud kaubanduslik välimus (kehtib mõistlikuse põhimõte).

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

Matkamaailm.ee e-pood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.

 

Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul matkamaailm.ee e-poe poole, esitades arve, või tellimuse kinnituse, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

Kaubal puuduse ilmnemisel palub matkamaailm.ee e-pood lõpetada kauba kasutamise.

 

Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad matkamaailm.ee e-pood ja Klient omavahel kokku.


Matkamaailm.ee e-pood ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise, mitte eesmärgipärase kasutamise või üleekspluateerimise tulemusena.

 

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palub matkamaailm.ee e-pood edastada e-postile info@matkamaailm.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

 

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Kliendil on õigus nõuda matkamaailm.ee e-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui matkamaailm.ee e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või matkamaailm.ee e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

 

NB! Kergesti purunevatel, sh täispuhutavatel ja isetäituvatel toodetel pretensioonid esitada 5 päeva jooksul. Pretensioon võetakse menetlusse kui viga on ilmnenud esmasel kasutamisel.


MÜÜJA ÕIGUSED
Matkamaailm.ee e-poel on õigus tellimusest taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida kauba lõppemise tõttu.  Soovi korral on võimalik kaup asendada mõne muu tootega või oodata uue kauba saabumist.


Toodete juures olevad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest. Küsimuste korral palun kontakteeruge elektronposti aadressil info@matkamaailm.ee
Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta.

 

 

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

Matkamaailm.ee e-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab matkamaailm.ee e-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Matkamaailm.ee e-pood ei vastuta Kleindile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida  matkamaailm.ee e-pood ei saanud mõjutada ning mille saabumist matkamaailm.ee e-pood ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud)..

PRIVAATSUS
Matkamaailm.ee e-poe omanik Darf OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt e-poe konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).


M
atkamaailm.ee e-poe omanik Darf OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks) toodete kättetoimetamiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Darf OÜ, registrikoodiga 10762952, aadress: Jaama 12, 11621 Tallinn, Eesti Vabariik.


M
atkamaailm.ee e-poe omanik Darf OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks ja seda üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Darf OÜ.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega Darf OÜ poole e-posti aadressil 
info@matkamaailm.ee


Kui Klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku 
Matkamaailm.ee e-poe poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on Kliendil alati õigus võtta tagasi see nõusolek, saates vastavasisulise teavituse Matkamaailm.ee e-poe e-posti aadressile info@matkamaailm.ee


Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Darf OÜ poole e-posti aadressil 
info@matkamaailm.ee . Darf OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Darf OÜ hinnangul turvaline.


Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel Matkamaailm.ee e-poe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.


KLIENDI ÕIGUS PÖÖRDUDA TARBIJAKAEBUSTE KOMISJONI POOLE

Kui matkamaailm.ee e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus matkamaailm.ee e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti www.tarbijakaitse.ee koduleheküljel. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda  Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse www.consumer.ee

 

LISAINFO
Lisainfot tellimuste ja toodete kohta saab telefonil +372 58 228968 või e-post aadressil help@matkamaailm.ee. Telefonile vastame E-R 10-19, elektronkirjadele vastame kuni 7 tööpäeva jooksul, kiiremates küsimustes palume helistada.

NB! Kui Teie tootel puudub kasutusjuhend palun võtke meiega kindlasti enne toote kasutamist ühendust.

 


A/a number: EE082200221032096625
Panga nimi: Swedbank

Telefon: +372 58 228968

E-mail: info@matkamaailm.ee
Kodulehekülg:  www.matkamaailm.ee